Paint, the Story
of Art

Paint, the Story of Art, the 7 Colours Project

Het Paint, the Story of Art, the 7Colours Project is daarin het onderdeel gericht op gebruik en betekenis van verf en kleur in de schilder- , de decoratieve en de beeldhouwkunst.

Het project beoogt de kennis en kunde die onder de oppervlakte overleefd hebben weer zichtbaar en toegankelijk te maken.
Re-integreren van vakkennis en creativiteit voor de lange termijn.

De kern van het Paint, the Story of Art Project is een serie boeken gewijd aan het ontstaan en gebruik van de 7 universele basiskleuren wereldwijd.
Een grens- en cultuuroverschrijdende inventarisatie van de toepassing van pigmenten en de waardering en functie van kleur in het bestaan van de menselijke soort.
Het brengt de fundamenten van de schilderkunst weer in beeld waardoor de kern van het vak, het materiaal en de keuze van de schilder/kunstenaar, weer zichtbaar worden.

Doelgroep: kunststudenten, kunstenaars, kunsthistorici, restauratoren, kunstliefhebbers en -kopers.

Publicatie van de serie Paint, the 7Colours boeken, elk ca. 300 pag. en minimaal tweetalig.

Achtereenvolgende research, samenstelling, vormgeving en publicatie voor de serie en produceren van afgeleide educatieve themaboekjes per kleur

Blauw - Groen (boek 1) tekst en beeld gereed 2014
Rood - Geel - Aarde (boek 2) tekst en beeld gereed 2016
Wit - Zwart (boek 3) tekst en beeld gereed 2018

Start Project februari 2012.

PROJECT

Stichting Steps in 7 Colours
 
de stichting de projecten contact/anbi
menu